Rioolkeuringen

Wat is een rioolkeuring?

 

Vanaf 1 juli 2011 dient u over een keuringsattest te beschikken wanneer u wilt aansluiten op het rioleringsstelsel. De keurder gaat hiervoor na of het rioolstelsel op uw eigendom volledig gescheiden is, d.w.z. of het regenwater (RWA - regen water afvoer) en het vuile water (DWA - droog weer afvoer) volledig gescheiden worden afgevoerd. Dit betekent dat er geen vuil water in het regenwatercircuit mag komen, maar ook andersom, dat er geen regenwater in het vuilwatercircuit mag belanden! Indien uw stelsel hieraan voldoet, en ook aan alle overige eisen (aanwezigheid septische tank, regenwaterput, infiltratievoorziening,...) kan de keurder u een conformiteitsattest afleveren. Wanneer dit in orde is, kan de aansluiting worden doorgevoerd. Aquaflanders of Vlario zijn de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de conformiteit van de uitgevoerde keuringen. Bent u ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders of Vlario erkende keurder? Dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) of Vlario een klacht indienen.

 

 

Op het moment van de keuring moeten de volgende documenten beschikbaar zijn:

• goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, wanneer van toepassing;

• uitvoeringsplan of schets van de private waterafvoer;

• eventueel facturen van gebruikte onderdelen;

• een EAN nummer 

• eventueel foto's van de private waterafvoer.