EPB: Energieprestatie en binnenklimaat

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen.

 

De EPB-verslaggever maakt in opdracht van de aangifteplichtige de startverklaring en de EPB-aangifte op. Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering.

 

Het bouwproces heeft vier belangrijke fasen.

Als aangifteplichtige moet u op tijd deze specifieke documenten (laten) afleveren:

 

1.    de vergunningsaanvraag of de melding (tijdens de ontwerpfase);(voor gebouwen groter dan 1000 m² ook een haalbaarheidsstudie)

2.    de startverklaring (tijdens de startfase);

3.    de voorlopige EPB-aangifte (tijdens de uitvoeringsfase);

 

4.    de definitieve EPB-aangifte (aan het einde van de werken).